Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Project Manager

Mã vị trí: 20-TF-0094
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

 • Plan and implement projects.
 • Help define project scope, goals and deliverables.
 • Define tasks and required resources.
 • Allocate project resources.
 • Create schedule and project timeline.
 • Track deliverables.
 • Support and direct team.
 • Monitor and report on project progress.
 • Present to stakeholders reports on progress as well as problems and solutions.
 • Implement and manage change when necessary to meet project outputs.
 • Evaluate and assess result of project.

Yêu cầu

 • Bachelor Degree in Information Technology, Computer Science, Computer Engineering, Electrical Engineering, Telecommunication Engineering or related field.
 • At least 5 years of experience in software R&D field, 5 years working experience in complex project management experience is a plus.
 • Working experience in Fintech is a plus.
 • Project management qualification (PMP) or Scrum certificate (PMI/Scrum.org/ scrum alliance).
 • Theoretical and practical project management knowledge.
 • Knowledge of techniques and tools.
 • Experience in strategic planning, risk management and/or change management.
 • Proficiency in project management tools.
 • Excellent ability to work under pressure, excellent communication skills, teamwork, leadership, high adaptability, self-motivation, and able to inspire others.
 • Have experience using Jira / TFS is plus.
 • Have experience manage project develop software production is plus.
 • Start-up mindset, dynamic,…

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP