Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Data Engineer

Mã vị trí: 20-MPS-0083
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

  • Tổng hợp các tập dữ liệu liên quan đến game/marketing và xây dựng các công cụ phục vụ cho các nghiệp vụ/ các công việc hàng ngày/ quyết định của phòng ban
  • Làm việc với team marketing & team product để xây dựng cơ sở hạ tầng dữ liệu, hệ thống báo cáo cho phòng ban
  • Sử dụng các công cụ (BI Tool) để trực quan hóa báo cáo/ dashboard, diễn giải dữ liệu và phân tích kết quả bằng các kỹ thuật thống kê

Yêu cầu

  • Hơn 1 năm kinh nghiệm trong thiết kế, triển khai và bảo trì data pipeline
  • Có khả năng lập trình tốt với một trong các ngôn ngữ sau : Python, Java, Scala, C++ …
  • Có kinh nghiệm làm việc với Google Cloud Platform, Big Querry
  • Có kinh nghiệm xây dựng với các Database có cấu trúc và phi cấu trúc: MySQL, PostGres, Cassandra, HBase.
  • Có kinh nghiệm hỗ trợ và làm việc với các nhóm chức năng/bộ phận.

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP