Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

QC Engineer

Mã vị trí: 20-IAAS-0118
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

 • Understanding project documents and identifying test requirements.
 • Develop and manage test documents, checklist and test cases.
 • Prepare test data, test environment for testing.
 • Executing tests (web application) and Reporting bugs into bug tracking tool.
 • Take responsibility for certifying the quality of the product.
 • Research new technology, testing methods.

Yêu cầu

 • At least 1 year of experience in Software testing.
 • Strong knowledge about functional testing, regression testing, sanity testing and user acceptance testing.
 • Strong knowledge about Web Testing (Web back-end testing).
 • Experience in API testing.
 • Knowledge about security testing, database testing.
 • Knowledge about computer network.
 • Knowledge about UX/UI of the product under test.
 • Experience in using Windows, Linux, MAC.
 • Strong communication skills. Must be comfortable working with a cross-functional team.
 • Proactive and effective self-learning skills and willing to research.

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP