Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

System Engineer

Mã vị trí: 20-SDK-0154
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

 • Manage and monitor all installed systems and infrastructure platform
 • Install, configure, test and maintain operating systems, application software and system management tools
 • Proactively ensure the highest levels of systems and infrastructure availability
 • Monitor and optimize application performance for potential bottlenecks, identify possible solutions, and work with developers to implement those fixes
 • Maintain security, backup, and redundancy strategies
 • Write and maintain custom scripts to increase system efficiency and lower the human intervention time on any tasks
 • Participate in the design of information and operational support systems
 • Provide first level support

Yêu cầu

 • BS/MS degree in Computer Science, Engineering or a related subject and 2 years of System Engineering experience in Linux based environments
 • Proven working experience in installing, configuring and troubleshooting Linux based environments
 • Solid experience in design high-availability systems
 • Solid experience in the administration and performance tuning of database and application stacks (e.g.,Tomcat, WSO2, Apache, NGINX, HAProxy, RabbitMQ, MongoDB, MySQL, ...)
 • Solid experience with monitoring systems (Zabbix, OSSEC, Splunk, …)
 • Solid experience with backup systems (GlusterFS, Object Storage, …)
 • Solid scripting skills (e.g., shell scripts, Python, …)
 • Solid networking knowledge (OSI network layers, TCP/IP, Tunnel)
 • Experience with Big data and processing real-time events. (Kafka, Storm, Hadoop, HBase)
 • Experience with CI/CD and automation software (e.g., Saltstack/Ansible/Puppet, Jenkins,…)

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP