Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Software Engineer (Java)

Mã vị trí: 20-IAAS-0159
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

 • Tham gia phát triển các ứng dụng trên nền tảng Java
 • Maintain code hiện tại và phát triển các chức năng mới;
 • Thiết kế, coding và kiểm thử hệ thống hoặc chức năng sau khi hoàn thành.
 • Nghiên cứu các công nghệ mới và áp dụng vào các dự án

Yêu cầu

 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm về lập trình Java;
 • Đã làm qua các dự án về: Java/J2EE, Struts, Spring, Hibernate, JDBC
 • Hiểu biết các concepts về MVC, Web service (RESTful, SOAP), Microservice.
 • Hiểu biết về các Design Pattern
 • Hiểu rõ về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MySQL, PostgreSQL
 • Có khả năng tự tìm hiểu kiến trúc, nguyên tắc thiết kế của ứng dụng
 • Làm được về front-end: Html, Javascript, jQuery, Bootstrap, Extjs
 • Có kinh nghiệm viết unit testing: JUnit, Mock test

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP