Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

System Manager

Mã vị trí: 20-HR-0279
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

 • Build, deploy, monitor, scale server system, infrastructure
 • Deeply understand the Business ecosystem, identify problems and solutions for Businesses.
 • Build technical expertise in VNG products including Frontend, API, Backend, Platform and provide consultative guidance to Businesses and ecosystem.
 • Hands on coding in a variety of languages, primarily C/C++ or JDK based languages.
 • Manage relationship with product teams & decision makers at businesses.
 • Help launch products including supporting Alpha and Beta programs.

Yêu cầu

 • Expert C, C++, Java, Python
 • Technical and product design skills
 • Planning and project management skills
 • Advanced Topics: Security, scalability and high-availability
 • Good negotiation skills and persuasiveness
 • Over 5 years experience on related fields
 • Experience working with operating systems Linux
 • Experience and understanding of Database Performance ;Tuning, Cluster, Backup; Recovery.
 • Network, Security Skills

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP