Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Lead Software Engineer (Java/Go)

Mã vị trí: 20-HR-0285
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

· Analysis, design and build tools to support system operation, system monitoring, system quality indicators measurement report.
· Ensure the best possible performance, quality, and responsiveness of the application.
· Identify bottlenecks and bugs, and devise solutions to these problems.
· Maintain code quality, organization, and automation.
· Write and maintain high quality unit tests.

Yêu cầu

· At least 5 years of experience in web development using Java/Golang.
· Strong understanding of Object-Oriented Programming.
· Good experience with unit testing: JUnit, Mock test.
· Experienced with concurrency programming, building distributed systems.
· Familiarity with concepts of MVC, and RESTful, SOAP, Microservice, etc.
· Understanding fundamental design principles behind a scalable application.
· Good Understanding of Relational Database (MySQL, PostgreSQL) and JDBC.
· Experience with software development principles such as SOLID, DRY.
· Knowledge about Design Pattern & able to write well-structured, maintainable code.
· Experience of working with Linux environment. 

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP