Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Software Engineer (Java/Golang)

Mã vị trí: 20-HR-0284
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

 • Develop core library for backend services.
 • Building backend services.
 • Building management tools and data processing.
 • Control the service operations for running smoothly and without errors.
 • Participate in analyst, design and develop system platform.

Yêu cầu

 • Bachelor's degree in Computer Science, engineering or relevant areas.
 • Minimum 2 years of experience in software engineering role using Java/Golang.
 • Strong understanding algorithms and data structures;
 • Mastering OOP concepts and software design approaches.
 • Researching skills and adaptabilities in approaching new technologies.
 • Strong experience with Git, Maven/Gradle.
 • Problem solving skills to develop quick yet sound solutions to resolve complex issues.

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP