Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Software Engineer (Front-end/ReactJS)

Mã vị trí: 20-HR-0297
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

  • Implement standards-compliance and cross-browser front-end code of the enterprise mobile and web applications with HTML, CSS, Javascript using library/framework including jQuery, Bootstrap, etc
  • Integrate HTML templates with server through RESTFul APIs.
  • Implement business logic at front-end side using javascript/typescript/ES6

Yêu cầu

  • Experience working with web or mobile web projects
  • Must understand client-server model
  • Strong Javascript/CSS skills
  • Hands-on experience of HTML5, CSS/CSS3
  • Knowledge of OOP is plus
  • Knowledge of AngularJS, ReactJS, VueJS,... is a plus

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP