Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Lead Software Engineer (Front-end)

Mã vị trí: 20-HR-0293
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

 • Develop new user-facing features using Javascript (especial: ReactJS) that meet a large number of users.
 • Build reusable components and front-end libraries for future use.
 • Build web applications – Follow coding standards, write automated test cases, deployment scripts.
 • Assist in improving app architectures – Explore existing systems, determines areas of maintainability scalability extensibility.

Yêu cầu

 • Expert knowledge with HTML5, CSS3, SASS/SCSS Solid knowledge of modern web development technologies & framework based on JavaScript, HTML, CSS
 • Advance understanding of native Javascript ES5 & ES6+
 • Expert with developing responsive layouts leveraging CSS and media queries
 • Design and implement robust client-side solutions with RESTful API Strong competency in responsive, mobile-first layouts leveraging CSS and media queries
 • Proficient in React stack (ReactJS, Redux, State Management, Functional Programming, Immutability)
 • Experience in rollup, web pack, Babel, CommonJS, …
 • Knowledge about real time with WebSocket Understand about HTTP2, SSE (Server-Sent Events) is a great plus
 • Knowledge of Backend programming languages such as Go/Java is a great plus
 • Familiarity with Linux & MacOS development environment
 • Experience with high-traffic distributed systems and client-server architectures"

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP