Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Senior Software Engineer

Mã vị trí: 20-HR-0303
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

 • Develop Web Applications working independently on small tasks and work as a team player, on design and development, in collaboration with other Software Engineers on large application.
 • Design and develop applications using HTML/Javascript in combination with server side technologies like PHP, Java.
 • Maintain and modify existing applications on his own as well as under direction from seniors team members.
 • Should be willing to learn advanced tools and technologies.
 • Other duties as assigned.

Yêu cầu

 • Hold a Bachelor’s Degree (or equivalent) in Computer Science/Computer Engineering/IT-related field.
 • Have a good background in programming (e.g. OOP principal, design patterns, algorithm & data structure) and agile development methodology.
 • 2 years+ experience in web development using PHP, MySQL, jQuery.
 • Experienced in integrating popular social services (such as Facebook, Twitter, and LinkedIn) and working with RESTful protocol.
 • Experienced in working with responsive web design based on Twitter Bootstrap 4.
 • Experienced in Docker and CI/CD with Docker environment is a plus.

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP