Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Software Engineer (Frontend, Angular)

Mã vị trí: 20-FIS-0344
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

Join us as we develop the next level of sports & beauty booking platform. We are hiring a Frontend Developer to: 
 • Develop modern web application that works on financial management
 • Implement standards- compliant, cross-browser front-end code of mobile web and web applications with HTML, CSS, JavaScript, TypesScript using Angular 9
 • Optimize & enhance solution performance & UI

Yêu cầu

Technical requirements: 
 • Minimum of 1.5 years experience in Angular, Typescript, HTML5/CSS3, Javascript library like JQuery, ag-grid and Responsive Web Design and its associated libraries such as Bootstrap.
 • Experience in state management,NgRx, asyn
 • Experience of client server communication protocols (REST, HTTP, JSON)
 • Experience with PostgreSql
 • Knowledge in Java,Node and Webpack,Microservices/Docker, Jenkins, CI/CD , version control (git/gitlab)
 • Knowledge in BPM,DMS, ERP, application management in one plus
Character:
 • Fast learner, able to pick up a technology and get things done quickly.
 • Experience with agile methodology.
 • Good at English communication is a strong plus.

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP