Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Senior Software Engineer (Android/iOS)

Mã vị trí: 20-DAL-0408
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

 • Implement and maintain Mobile SDKs in multiple platforms (iOS, Android) for trueID eKYC solution
 • Liaise with team to plan new features, gather requirements and suggest solutions
 • Create prototypes, synthesize feedback and develop a production service
 • Enhance and optimize product specs
 • Research and implement new interface development techniques
 • Transform researches from Data Scientist team into Mobile
 • Keep the team up to date with cutting-edge libraries and best practices

Yêu cầu

 • Bachelor degree in IT from top universities 
 • 3-8 years working experiences in relevant computer languages for Android or/ and iOS
 • Have experience in Flutter toolkit and React Native Framework
 • Working experience with remote data via REST and JSON, PROTOBUF and server contacts
 • Experience with automated deployments of mobile apps as well as continuous integration
 • Experience with user experience and rapid prototyping
 • Experience with third-party libraries and APIs
 • Good grasp of software design and design principles
 • Have high attention to detail and ability to do multitask

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP