Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Senior Automation Engineer (ZaloPay)

Mã vị trí: 20-TF-0416
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

 • Designing and writing test automation scripts using existing automation tools & frameworks.
 • Investigating problems in software as a result of testing.
 • Reviewing testcases.
 • Working with Domain Tester and Software Developers to reproduce defect and trace root cause.

Yêu cầu

 • At least 1.5 years’ experience of Automation test with high volume of test case.
 • Expert in Automation Testing for Mobile, Web apps and API with Appium, Selenium, SoapUI, Postman…
 • Experienced in creating well-structured, re-used automation test cases.
 • Experience with automation frameworks (e.g. Cucumber, Robot Framework, Fitnesse, TestNG…)
 • Experience with performance testing – JMeter, LoadRunner is a PLUS.
 • Experienced in implementing nightly, daily execution.
 • Familiar with CI/CD (e.g. Jenkins).
 • Experience with Jira, Confluence.
 • Ability to work in agile environment.

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP