Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Data Engineer (Open Level)

Mã vị trí: 20-GSN-0469
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

  • Xử lý dữ liệu lớn phục vụ vận hành sản phẩm & hỗ trợ cho việc phân tích thị trường (phục vụ marketing).
  • Tính toán từ dữ liệu log của sản phẩm thành các báo cáo, thực hiện các phân tích để đáp ứng cho việc vận hành sản phẩm.
  • Tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn như App store, Ads network, Data tool... để gửi lên cơ sở dữ liệu tập trung.
  • Truy xuất các dữ liệu từ hệ thống database để làm các báo cáo/dashboard.

Yêu cầu

  • Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin.
  • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Data Engineer (mở rộng đến tối đa 6 năm kinh nghiệm).
  • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tham gia vào quá trình thiết kế, triển khai và bảo trì hệ thống Data Pipeline (mở rộng tối đa 6 năm kinh nghiệm).
  • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm sử dụng SQL (MSSQL/MySQL/PostgreSQL) để làm BI, reports/dashboard (mở rộng tối đa 6 năm kinh nghiệm).
  • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm lập trình với 1 trong các ngôn ngữ Java/ Python/ PHP (mở rộng tối đa 6 năm kinh nghiệm).

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP