Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Senior Software Engineer (Java/Golang)

Mã vị trí: 20-ZPI-0451
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

 • Participate in designing and building ZaloPay application on Zalo platform.
 • Design and develop high quality software services and features, working with architects and other team members.
 • Research, assess and adopt new technologies as required.

Yêu cầu

 • At least 3 years of experience in Backend development.
 • Degree in Computer Science.
 • Strong knowledge of data structures, system design and algorithms.
 • Proficiency with server-side languages such as Java, Go.
 • Experience with web servers, RDBMS such as MySQL/PostgreSQL.
 • Familiarly with NoSQL databases such as Redis, MongoDB is a plus.
 • Knowledge of multiple front-end languages and libraries such as HTML/ CSS, JavaScript, jQuery.
 • Experience with React, Angular is a plus.
 • Understand about HTTP2, SSE (Server-Sent Events), WebSocket is a great plus.
 • Proficiency with Git.

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP