Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Senior Software Engineer (ReactJS) - ZaloPay

Mã vị trí: 20-ZCB-0490
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

 • Implement promotion projects of ZaloPay
 • Assist in improving technical architectures
 • Build reusable components and libraries for future use
 • Review business requirements working with team members

Yêu cầu

Must have:
 • Bachelor’s degree in Computer Science or equivalent work experience
 • Have 2 - 3 experience years as a software engineer in the web development environment
 • Experience with JavaScript (ES5 & ES6 & ES7) and specifically React.js, Webpack, HTTP, RESTful APIs
 • Solid knowledge of redux, hooks, context, HOC
Prefer
 • Experience with HTML5, SAAS
 • Distributed Application Design Patterns
 • HTTP servers and Databases (relational and NoSQL)
 • Lean agile development methodologies, SCRUM
 • Have knowledge of UI / UX and design principles
 • Good command of English communication
 • Good analytical, interpersonal and collaboration skills, strong team working ability

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP