Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Data Engineer

Mã vị trí: 20-DAL-0496
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

  • Join the team to build and manage systems for data collection, data processing, data monitoring, data access platforms and much more.
  • Implement the tools and services, handling performance, scale, availability, accuracy and monitoring.
  • Create interactive dashboards and unique data visualizations.

Yêu cầu

  • At least 01 year experience building data platforms and pipelines for analytics
  • Experience developing, maintaining and delivering platform features as per the road-map with tight timelines
  • Experience and knowledge of big data technologies such as Hadoop, Spark
  • Experience with large-scale production database
  • Experience with back-end web development
  • Exposure to emerging open source technologies is preferred
  • Passionate about data

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP