Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Senior Site Reliability Engineer

Mã vị trí: 20-ZPW-0624
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

 • Develop and maintain an understanding of the software development and deployment pipeline. This includes initial software architecture and development, the continuous integration workflow, deployment of software through the pipeline to production, and monitoring of software and infrastructure in production.
 • Make automation systems to deploy must do so reliably with zero downtime and the ability to easily rollback.
 • Design and implement monitoring and alerting that are actionable.
 • Work closely with software development and testing teams assuring that software is reliable and scalable.
 • Maintain SLIs/SLAs/SLOs compliance
 • Assist with Root Cause Analysis of service interruptions.

Yêu cầu

 • At least 2 years of experiences in writing and maintaining complex software in at least 1 of the following languages: Python, Golang.
 • At least 2 years of experiences with configuration and deployment management tools (eg: Ansible, Terraform, ...).
 • At least 3 years of experiences with Linux system.
 • Experienced in distributed systems knowledge and transactional services design, implementation, and/or operation experience.
 • Strong software design fundamentals in data structures, algorithm design and performance analysis.
 • Strong knowledge in Docker and related software
 • Experience with Apache/NGINX, Load Balancers, DNS.
 • Experience with database like: MySQL, PostgresQL, Redis, Elasticsearch.
 • Knowledge about container orchestrator (eg: k8s, docker swarm, etc...).
 • Ability to manage monitoring systems and tools (Prometheus, Grafana, etc.)

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP