Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Software Engineer

Mã vị trí: 20-MEP-0615
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

- Join team as Backend developer for acquiring core/business, including but not limited the following projects:
  • Order lifecycle management.
  • Merchant onboarding.
  • 3rd party API integration.
  • Internal tool/api support.
- Co-operate with internal team to research new technology & apply to projects.
- Co-operate with other teams to deliver the projects as commitment.

Yêu cầu

  • 2-3 years experience in software engineer.
  • At least 1 -2 years experience programming in Java/ Golang with underlying theory: OOP, type system, service/application design and development.
  • Knowledge of software programming, algorithm and data structure.
  • Basic knowledge of well-known database service such as: NoSQL, MySQL, PostgresSQL or similar. 

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP