Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Senior PQA Executive

Mã vị trí: 20-TF-0810
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

 • Working with PQA Specialist, QA Manager and PMs to implement Sprint Management Process.
 • Working with PMs and project members to follow up the process compliance.
 • Making the plan to verify and validate and report related process in project
 • Training and Supporting all team members to follow process.
 • Auditing project weekly to ensuring project’s process;
 • Analyzing project data and creating monthly metric report;
 • Reminding deadline for Project managers & teams;

Yêu cầu

 • Bachelor’s degree in Information Technology or related fields.
 • At lease 3+ years experience in Process QA/ QA Representative role with auditing experience.
 • Good knowledge for Agile Principles and Methodologies
 • Good knowledge for Scrum framework.
 • Good knowledge of auditing and reviews for process development.
 • Good in English communication skill (verbal and written)
 • Experienced in implementation of CMMI level 5.
 • Experience with Jira, Confluence, Outlook, Skype for Business, Ms. Team.
 • Experienced in Continuous Integration Release Management.

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP