Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

DevOps Engineer

Mã vị trí: 21-DAL-0890
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

 • Working on the line between Software Engineering and Systems Engineering
 • Enhance engineering productivity by improving tooling and monitoring
 • Monitor, manage and maintain the stability and performance of our infrastructure
 • Collaborate with our product engineers to deliver scalable solutions

Yêu cầu

 • 1-5 years hands on experience as a System Engineer
 • In-depth understanding of UNIX/ Linux system internals, TCP/ IP networking, load balancers, web servers, caching
 • Well-versed in scripting (Bash/ Python) and infrastructure automation
 • Good knowledge of computer science fundamentals (algorithms and data structures)
 • Experience in at least one high-level programming language, knowing Java/ Scala is a plus
 • Experience with Hadoop ecosystem tools like YARN, HDFS, Spark is a plus
 • Extensive experience in distributed systems, databases, and performance analysis

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP