Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Data Engineer

Mã vị trí: 21-CTS-0227
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

Why should you apply for this position?
 • Develop applications (front-end: web, back-end: api, script) for our big data system
 • Architect and develop stable and high available web service
 • Working on both the server side and client side professionally opens more opportunities
 • Research new techniques and consultant solutions: Proposing appropriate technology for each project

Job Description:
 • Design and development of our data analytics platform, including data management, system architectures, and analytics tools
 • Build out scalable and reliable ETL pipelines and processes to ingest data from a large number and variety of data sources
 • Build, deploy and manage services and tools for data products and monitoring, ensuring their usability and performance
 • Develop the solution for big data platform

Yêu cầu

 • Bachelor in Computer Sciences
 • 2 years experiences in software development
 • Strong Java experience, Git source control
 • Experience working with Linux/Unix
 • Experience with multiple coding languages and environments: Java, Scala,Python...
 • Experience with data pipeline, workflow management and big data framwork: Hadoop, Hive, Oozie/Airflow, Spark, Pig, Kafka, logstash, Elasticsearch, Kibana etc..
 • Relational SQL and NoSQL databases, including MySQL, MongoDB, Postgresql
 • Experience in building and optimizing ‘big data’ data pipelines, architectures and data sets.
 • Experience in performing root cause analysis on internal, external data and processes to answer specific business questions and identify opportunities for improvement.
 • Experience in supporting and working with cross-functional teams in a dynamic & fast-paced environment.

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP