Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Associate Software Engineer

Mã vị trí: 21-BSHIELD-0123
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

  • Tham gia phát triển các sản phẩm công cụ liên quan đến mobile applications (android, ios)
  • Tham gia phát triển các hệ thống backend hỗ trợ cho mobile applications (firebase, app engine, api services)
  • Tham gia phát triển các hệ thống frontend (vuejs, react, html5)

Yêu cầu

  • Có kinh nghiệm lập trình trên các công nghệ liên quan đến mobile applications.
  • Có khả năng tự học và làm việc độc lập
Ưu tiên (một hoặc nhiều):
  • Có kiến thức về bảo mật thông tin
  • Có sở hữu hoặc tham gia những project mã nguồn mở trên github, gitlab, v.v. 
  • Có khả năng thiết kế và mỹ thuật.

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP