Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Senior Software Engineer, ZaloPay (Java)

Mã vị trí: 21-ZCB-0302
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

 • Participate in designing and building promotion programs of ZaloPay.
 • Design and develop high quality & high-performance webs/services, working with architects and other team members.
 • Review, clarify & contribute to business/product requirements, working with Business/Product teams to transform ideas to reality.
 • Research, assess and adopt new technologies as required.

Yêu cầu

 • At least 3 years of experience in Backend development.
 • Have degree in Computer Science
 • Strong knowledge of data structures, system design and algorithms.
 • Be strong at server-side languages such as Java.
 • Experience with web servers, caching solution such as Redis.
 • Be familiar with RDBMS such as MySQL/PostgreSQL or NoSQL databases such as Cassandra, MongoDB is a plus.
 • Knowledge of multiple front-end languages and libraries such as HTML/ CSS, JavaScript, jQuery.
 • Experience with ReactJS is a plus.
 • Be familiar with Git.

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP