Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Software Engineer (Fullstack Engineer)

Mã vị trí: 21-PMET-0457
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

 • Participate in designing and building Online Payment Solution of ZaloPay.
 • Design and develop high quality & high-performance webs/services, working with architects and other team members.
 • Review, clarify & contribute to business/product requirements, working with Business/Product teams to transform ideas to reality.
 • Research, assess and adopt new technologies as required.

Yêu cầu

 • At least 3 years of experience in Backend and 2 years of experience in Frontend development
 • Have degree in Computer Science
 • Strong knowledge of data structures, system design and algorithms.
 • Be strong at server-side languages such as Golang, Java.
 • Solid knowledge of multiple front-end languages and libraries such as HTML/ CSS, JavaScript, jQuery, AngularJS, ReactJS
 • Experience with web servers, caching solution such as Redis.
 • Experience with design and develop event-driven and message-driven applications using Kafka or similarly.
 • Be familiar with RDBMS such as MySQL, experience with NoSQL databases such as TiDB is a plus.
 • Experience with application deployment using Docker/Container model is a plus.
 • Be familiar with Git.

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP