Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Senior Site Reliability Engineer

Mã vị trí: 21-PTO-0572
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

 • Manage and operate system in a large scale platform.
 • Take responsibility for automating CI/CD system.
 • Support developer engineers to deploy changes to production.
 • Support monitoring and troubleshooting incident 24/7/365.
 • Take care of other aspects of the system as security, scalability and performance.

Yêu cầu

Must have:
 • Have at least 3 working experience years in relevant field, strong background in Linux system.
 • Strong at working with nginx, haproxy, kafka, redis...
 • Proficient in CI/CD, DevOps automation and monitoring tools (Jenkins, Gitlab, Grafana, Prometheus, Terraform...)
 • Strong at working with application containerization and container orchestrator (docker, k8s)
 • Basic knowledge of NoSQL/SQL database.
 • Basic knowledge of networking, security.
 • Ability to do scripting (Python, Shell script…)
Nice to have:
 • Working experience in payment platform.
 • Working experience in large scale platform.
 • Basic knowledge of PCI DSS.
 • Problem-solving skill.
 • English communication skill.

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP