Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Javascript Game Developer

Mã vị trí: 21-PPRO-0592
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

Game engineers at ZaloPay help build our promotional games that reach millions of users. You will use your skills to help make our games “come to life”, by programming animations and user interaction capabilities on top of our 2d game engines.

Job Responsibilities:
  • Work with our 2d artists and product owners to bring our promotional games to life.
  • Use javascript to create smooth animations and gaming experiences (we are using phaser.js)
  • Have a strong commitment to learning and growth and trying new things. 

Yêu cầu

  • Minimum of 1 years of experience in gaming and 2 years in javascript.
  • Familiar with sprites, spritemaps, and other graphical concepts in gaming.
  • Strong knowledge of FE software development principals.
  • Strong desire to learn and grow all technical skills in an Agile environment
  • Basic knowledge of image formats and optimization, and other techniques to shorten loading times. 

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP