Bạn muốn liên tục cập nhật các xu hướng, sản phẩm công nghệ của thế giới?
Bạn muốn nhìn tận mắt, nghe tận tai về quy trình phát triển và vận hành các sản phẩm với hàng chục triệu người dùng của VNG - công ty Internet hàng đầu Việt Nam?
Bạn muốn "hỏi xoáy, đáp xoay" với các chuyên gia công nghệ, chuyên gia phát triển sản phẩm?
Chương trình hội thảo (WORKSHOP) ở VNG sẽ thỏa mãn những mong muốn của bạn!
GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN