Cơ hội để các bạn sinh viên gặp gỡ VNG, tìm hiểu cơ hội nghề nghiệp cũng như môi trường và văn hóa tại VNG. Được tổ chức tại các trường Đại học theo kế hoạch thường niên của từng trường.
GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN

 

CHƯƠNG TRÌNH KHÁC

VNG FRESHER
TALENT ENGAGEMENTS