Bạn đang tìm kiếm một công việc để bạn có thể vừa học, vừa làm và là bước đệm để bạn trở thành nhân viên chính thức của VNG? Điều đó hoàn toàn có thể nếu bạn bắt đầu với các vị trí Cộng tác viên dành cho sinh viên.
GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN