Quyền lợi
Để tham gia bạn cần
Lộ trình tuyển chọn
Hạn cuối ứng tuyển Kiểm tra năng lực Thảo luận nhóm Phỏng vấn Gia nhập công ty
03/05 10 - 11/05 18 - 20/05 24 - 26/05 07/06
Hạn cuối ứng tuyển
03/05
Kiểm tra năng lực
10 - 11/05
Thảo luận nhóm
18 - 20/05
Phỏng vấn
24 - 26/05
Gia nhập công ty
07/06
MARKETING FRESHER
Marketing Fresher sẽ có cơ hội trực tiếp tham gia vào quá trình ra mắt và vận hành sản phẩm game, với những trách nhiệm như:
- Nắm bắt và phân tích thị trường, bao gồm đối tượng khách hàng, đối thủ cạnh tranh, hành vi người chơi, xu hướng và các công cụ Marketing mới
- Tham gia lên kế hoạch và xây dựng nội dung của các chiến dịch Marketing
- Sáng tạo và đề xuất ý tưởng mới cho các hoạt động Marketing
- Phối hợp làm việc với đội ngũ vận hành, các bộ phận liên quan trong nội bộ và đối tác để triển khai thực hiện các hoạt động Marketing cho sản phẩm
- Lập các báo cáo tình hình thực hiện và báo cáo đánh giá, phân tích kết quả các hoạt động Marketing theo định kỳ
PRODUCT OPERATIONS FRESHER
Product Operations Fresher sẽ có cơ hội tìm hiểu vòng đời của các tựa game VNG phát hành tại thị trường Việt Nam và quốc tế. Bên cạnh đó, bạn sẽ được trực tiếp tham gia vào quá trình ra mắt và vận hành sản phẩm game, với những trách nhiệm như:
- Nắm bắt và phân tích thị trường, bao gồm sản phẩm mới, đối thủ cạnh tranh và xu hướng chơi game của người chơi
- Tham gia trải nghiệm, kiểm tra chất lượng và đánh giá các sản phẩm game, hỗ trợ cho việc lựa chọn sản phẩm phù hợp với thị trường mục tiêu
- Phối hợp cùng các bộ phận liên quan để bản địa hóa sản phẩm, sáng tạo và lên kế hoạch nội dung cũng như sự kiện mới cho sản phẩm
- Vận hành game để đảm bảo hiệu quả kinh doanh cũng như đáp ứng nhu cầu của người chơi
- Lập các báo cáo đánh giá hoặc báo cáo phân tích sản phẩm theo định kỳ
- Hỗ trợ nhóm Marketing lên kế hoạch và xây dựng nội dung của các chiến dịch Marketing
Đăng ký đi chờ chi?
Click ngay!